Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,350.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,960.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 36,430.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 34,300.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,510.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 37,780.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,040.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,140.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 44,240.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,040.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,510.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 32,390.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,800.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,440.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 35,290.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,660.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,810.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,560.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,590.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,750.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,480.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,450.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,540.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,560.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,740.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,850.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,900.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,810.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 38,800.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 38,180.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,560.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,440.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,140.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,030.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,250.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,160.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,880.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 36,960.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,680.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,640.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,500.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 47,500.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,880.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,700.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,130.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,900.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 37,510.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,180.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 38,110.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,500.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,590.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,140.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 49,110.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,580.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,510.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,690.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,580.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,380.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,440.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,290.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,300.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,330.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,400.00